Aktuálne informácie

Ciele a úlohy

Cieľom RZ SDV je spojenie reprezentatívnych stavovských a profesijných organizácií za účelom jednotného pôsobenia a zastupovania záujmov zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na povolanie na celoštátnej a regionálnej úrovni, ktorého dôsledkom bude zabezpečenie funkčného systému odborného vzdelávania smerujúceho k príprave na povolanie podľa potrieb trhu práce.

Zloženie

Členské organizácie majú v rade zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania svojich nominantov a rade predsedá jej predseda, ktorý je volený všetkými členmi rady prostredníctvom verejného hlasovania. V máji 2021 bol znovu zvolený členmi rady na nové trojročné obdobie do pozície predsedu Andrej Hutta.

Aktuality

 

Andrej Hutta – predseda Rady zamestnávateľov aj na ďalšie 3 roky.

Rada zamestnávateľov pre SDV koordinuje aktivity stavovských a profesijných organizácií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a špecificky v oblasti duálneho vzdelávania. Je partnerom pre ministerstvá, štátne organizácie, samosprávu, školy a zamestnávateľov ako aj odbornú verejnosť. Jej cieľom je pokračovať v transformácii odborného vzdelávania a zabezpečiť efektívne prepojenie trhu práce na stredné školy a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Na svojom rokovaní dňa 11.5.2021 bol Andrej Hutta zvolený do jej čela na ďalšie 3 roky. Gratulujeme!

Členovia rady

Andrej Hutta

Predseda Rady zamestnávateľov pre SDV

Milan Kuzma

Tajomník Rady zamestnávateľov pre SDV

Roman Lakoštík

Expert Rady zamestnávateľov pre SDV

Andrej Lasz

Generálny sekretár APZ

Tomáš Polaščin

Predseda vzdelávacej komisie Zväzu automobilového priemyslu SR

Oto Nevický

Generálny sekretár AZZZ SR

Barbora Šálková

Manažér pre školstvo a vzdelávanie AZZZ SR

Peter Fečík

Manažér RÚZ pre vzdelávanie

Igor Patráš

Podpredseda Výboru pre vzdelávanie RÚZ

Peter Blubla

Prezident Zväzu polygrafie na Slovensku

Adrián Ďurček

Člen predstavenstva SOPK a predseda Výboru pre vzdelávanie

Viliam Gonda

Riaditeľ SOPK a tajomník Výboru SOPK pre vzdelávanie

Jozef Artim

Ústredný riaditeľ SPPK

Tatiana Belová

Riaditeľka Odboru potravinárstva a obchodu SPPK

Šimon Ihnát

Podpredseda pre vzdelávanie SŽK a predseda  krajskej zložky SŽK

Róbert Schmidt

Podpredseda krajskej zložky SŽK Trnava

Igor Viszlai

Člen Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory a vedúci  Sekcie mediálnej a vzdelávania

Ivan Nemeth

SBK